John Bevere

 Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 5 Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 5
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 5

05.09/2017

- Biết Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh
- Kinh nghiệm Ngài ở mức độ sâu nhiệm nhất
 

Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 5
 Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 2 Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 2
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 2

06.09/2017

- Sự vấp phạm
- Phóng thích những tổn thương
- Mở lòng bạn ra
- Giới hạn của tha thứ

Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 2
 Chương 3A - Nguồn Quyền Năng Chương 3A - Nguồn Quyền Năng
Chương 3A - Nguồn Quyền Năng

04.09/2017

Bởi một Người, Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật, sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào! (Rô-ma 5:17)

- Một lỗ hổng lớn

Chương 3A - Nguồn Quyền Năng
 Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 5 Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 5
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 5

05.09/2017

- Con người bên trong
- Thờ phượng sâu nhiệm hơn
- Ai cũng có thể được đầy dẫy Thánh Linh
- Nhận lãnh Thánh Linh bằng cách nào?
- Chỉ xin bởi đức tin
- Những mức độ lớn lao hơn

Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 5
 Chương 5 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 2 Chương 5 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 2
Chương 5 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 2

30.08/2017

Đến nỗi các thầy tế lễ không thể đứng hành lễ vì mây toả, vì vinh quang của Chúa toả đầy đền thờ Đức Chúa Trời. (II Sử ký 5:14)

Chúa Giê-xu nói rõ rằng để theo Ngài, chúng ta trước hết phải đếm cái giá ... Cái giá đó chính là sự sống của chúng ta.

Chương 5 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 2
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 1 Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 1
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 1

25.08/2017

Trong những quyển sách mà John Bevere đã từng viết, thì quyển sách sống hướng tới cõi đời đời có ảnh hưởng đến ông sâu sắc nhất. TẠI SAO? Không lâu nữa thì ông sẽ 70, 80 tuổi. Nhưng bây giờ, ông đã hướng về cõi đời đời.

Dụ ngôn Affabel không chỉ là một câu chuyện mà nó còn là một cái nhìn về cuộc sống của bạn và đó cũng là cách bạn sử dụng thời gian của mình và nó ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của bạn.

Và bây giờ đến lúc đánh thức tâm hồn của bạn qua những âm thanh diệu kỳ để đưa bạn đến không gian và thời gian khác.

AFFABEL - CỬA SỔ CỦA CÕI ĐỜI ĐỜI

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 1
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 2 Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 2
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 2

25.08/2017

Sau lễ tốt nghiệp, mỗi học sinh của trường Endel sẽ được giao một sứ mạng cụ thể và một khoản tiền đã được chính vua Jalyn định trước. Đây là bài thi Chức Quản Gia mà mỗi người sẽ phải khai trình.

Thầy Sageous đã căn dặn các học trò của mình: "Hãy khôn ngoan sử dụng trách nhiệm của các em, và đừng bao giờ quên thời gian cũng là một sự ủy thác. Hãy cẩn thận với các mưu kế của Dagon để kéo các em ra khỏi đường lối khôn ngoan của Jalyn...Và nhớ đừng bao giờ bỏ bê các buổi nhóm cộng đồng hàng tuần tại trường Endel."

5 năm đại diện của lớp (Lớp trưởng - Ích kỷ, Lớp phó - Ngã lòng, Trợ lý - Bị lừa dối, Nhân viên tài chính - Yêu thương, Thanh tra viên - Độc lập), một số người trong họ đã chiến thắng công việc của Dagon và can đảm đi theo Jalyn (một người có sự sầu thảm lớn, một người có quyền lực, một người giàu có, một người phản bội trơ trẽn, và một người có tình yêu thương lớn lao).

Bạn có đoán được người nào có được điều gì không?

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 2
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 3 Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 3
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 3

25.08/2017

Các buổi nhóm hàng tuần rất quan trọng với việc xây dựng đời sống của nhau, khích lệ nhau giữ gìn đường lối của Jalyn. Nhân vật Ngã Lòng đã ngừng đến buổi nhóm hàng tuần tại trường mặc kệ những sự dạy dỗ của Jalyn. Cô không muốn giao du với những người giả hình.

Ngã Lòng vẫn xưng nhận sự trung thành với vua, nhưng lòng cô đã trở nên lạnh nhạt. Sâu xa bên trong, cô ta đổ lỗi cho Jalyn vì tất cả những gì chua chát trong cuộc đời của mình. Cô đã sống những ngày còn lại và bị những rễ đắng làm cho nghẹt ngòi.

Và rồi, một đêm kia ...

Vệ binh hoàng gia Affabel đến. Nhanh, yên lặng, bí mật. Đang lúc các công dân của Endel ngủ sâu, họ đem tất cả giáo viên và học sinh của trường Endel đi vào đêm đó.

Ngày phán xét đã đến gần ...

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 3
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 4 Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 4
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 4

25.08/2017

Sảnh phán xét, nơi chiến thắng khải hoàn mãnh liệt nhất, cũng là nơi thảm kịch đen tối nhất. Nơi bước vào Affabel. Cũng là nơi đi ra xứ Cô Đơn.

Tên của Độc Lập không có trong sách sự sống. Độc Lập có tội chọn bản chất gian ác., bị đem đến xứ Cô Đơn, để cả phần đời còn lại trong sự thống khổ của sự tối tăm hoàn toàn vô vọng và cô đơn.

Ích Kỷ tin và đầu phục quyền làm chúa của vua Jalyn. Tên của Ích Kỷ được tìm thấy trong Sách sự sống, và được ban cho tên mới là Không Khoe Khoang.

Điều gì sẽ xảy ra với Bị Lừa Dối, Ngã Lòng và Yêu Thương? Trong năm người đó, giờ còn 3 người phải đứng trước Jalyn.

Những điều dành sẵn cho Bị Lừa Dối, Ngã Lòng và Yêu Thương sẽ làm mỗi người họ sửng sốt đến tận tâm hồn và vang dội qua cõi đời đời của họ ... theo những cách khác nhau ...

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 4
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Sứ Điệp Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Sứ Điệp
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Sứ Điệp

25.08/2017

Trong câu chuyện Affabel, Ích Kỷ cùng với những người khác anh gặp phía sau hội trường lớn, hối tiếc vì họ đã phí thời gian ngắn ngủi ở Endel.

Họ đã để thời gian tốt nhất của họ 5 năm liền tại Endel lo cho tham dục và ích lợi của họ, thay vì dâng mình hoàn toàn cho Jalyn. Bây giờ họ đối diện quãng đời còn lại sống dưới tiềm năng của họ.

Mỗi người đều có cơ hội làm việc và sống gần Vua, ngay cả cai trị bên cạnh Vua trong thành thánh suốt cuộc đời còn lại của họ

Họ tận hưởng thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, đời sống của họ ở Endel quyết định cách họ sẽ sống phần đời còn lại.

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Sứ Điệp
Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 2 Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 2
Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 2

04.09/2017

- Một quan niệm sai trầm trọng
- Nhận thức của chúng ta về Ngài
- Chim bồ câu
- Vậy, Đức Thánh Linh là ai?

Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 2
Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 3 Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 3
Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 3

04.09/2017

- Thân vị thứ nhất
- Ba ngôi làm việc như thế nào?
- Ngón tay của Đức Chúa Trời

Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 3
Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 4 Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 4
Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 4

04.09/2017

- Thánh Linh là Đức Chúa Trời
- Chúa Giê-xu hoàn toàn lệ thuộc Thánh Linh

Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 4
Chương 1 - Gió Từ Trời Chương 1 - Gió Từ Trời
Chương 1 - Gió Từ Trời

31.08/2017

Ta sẽ tỏ mình thánh khiết giữa vòng những người đến gần Ta: Ta sẽ được tôn vinh trước mặt mọi người. (Lê-vi ký 10:3)

Có những người rất nhanh nhìn nhận Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi, là Đấng chữa lành và Đấng giải cứu ... tuy nhiên họ hạ thấp vinh hiển của Ngài xuống bình diện của con người phàm tục qua chính hành động và thái độ của tấm lòng họ.

Chương 1 - Gió Từ Trời
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 1 Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 1
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 1

06.09/2017

Trong vườn, Thượng Đế trồng các loại cây đẹp đẽ, sinh quả ngon ngọt. Chính giữa vườn là cây sự sống và cây lương tâm (biết phân biệt thiện ác). (Sáng thế 2:9)

Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 1
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 3 Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 3
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 3

06.09/2017

- Nguồn gốc Hôn nhân
- Chúa Giê-su nghĩ gì?
- Tại sao Chúa quan tâm đến li dị?

Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 3
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 5 Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 5
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 5

06.09/2017

- Tính rộng mở của hôn nhân
- Chuyện không dễ chút nào
- Đính ước hay giao ước
- Cây sự sống hay cây sự chết?

Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 5
Chương 10 - Phục Hồi Vinh Hiển Chúa Chương 10 - Phục Hồi Vinh Hiển Chúa
Chương 10 - Phục Hồi Vinh Hiển Chúa

31.08/2017

Nhưng thật như Ta hằng sống, vinh quang Ta sẽ tràn ngập đất. (Dân số ký 14:21)

Một người kính sợ Chúa sẽ run sợ trước Lời Ngài và sự hiện diện của Ngài.

Chương 10 - Phục Hồi Vinh Hiển Chúa
Chương 10A - Khí Giới Khiêm Nhường Chương 10A - Khí Giới Khiêm Nhường
Chương 10A - Khí Giới Khiêm Nhường

04.09/2017

Mọi người hãy lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau, vì "Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban phước cho người khiêm nhường." Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em. (I Phi-e-rơ 5:5-7)

- Khiêm nhường nhận ân điển Chúa
- Hiểu lầm sự khiêm nhường
 

Chương 10A - Khí Giới Khiêm Nhường
Chương 10A - Nhiên Liệu Chương 10A - Nhiên Liệu
Chương 10A - Nhiên Liệu

05.09/2017

Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan. Vì trong khi bị hoạn nạn thử thách ngặt nghèo thì lòng họ đầy tràn vui mừng và lúc họ nghèo khổ cùng cực thì tấm lòng giàu có rộng rãi càng dư dật. (2 Cô-rinh-tô 8:1-2)

Chương 10A - Nhiên Liệu
Chương 10B - Nhiên Liệu Chương 10B - Nhiên Liệu
Chương 10B - Nhiên Liệu

05.09/2017

Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan. Vì trong khi bị hoạn nạn thử thách ngặt nghèo thì lòng họ đầy tràn vui mừng và lúc họ nghèo khổ cùng cực thì tấm lòng giàu có rộng rãi càng dư dật. (2 Cô-rinh-tô 8:1-2)

Chương 10B - Nhiên Liệu
Chương 11 - Khả Năng Nhìn Thấy Chương 11 - Khả Năng Nhìn Thấy
Chương 11 - Khả Năng Nhìn Thấy

04.09/2017

 

Ôi, nếu lòng họ cứ kính sợ Ta và luôn vâng giữ mọi điều răn Ta, họ và con cháu họ sẽ được phước mãi mãi! (Phục truyền 5:29)

Sự kính sợ Chúa sẽ giữ chúng ta không thoả hiệp với lẽ thật của Chúa để trục lợi.

Chương 11 - Khả Năng Nhìn Thấy
Chương 11A - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi Chương 11A - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi
Chương 11A - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi

05.09/2017

Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều hữu ích. (1 Cô-rinh-tô 10:23)

Chương 11A - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi
Chương 11A - Vứt Bỏ Gánh Nặng Chương 11A - Vứt Bỏ Gánh Nặng
Chương 11A - Vứt Bỏ Gánh Nặng

04.09/2017

Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, đế đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. (I Phi-e-rơ 5:5-7 - TTHĐ)

- Thách thức cá nhân
- Trao thêm lo lắng
 

Chương 11A - Vứt Bỏ Gánh Nặng
Chương 11B - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi Chương 11B - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi
Chương 11B - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi

05.09/2017

Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều hữu ích. (1 Cô-rinh-tô 10:23)

Chương 11B - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi
Chương 11B - Vứt Bỏ Gánh Nặng Chương 11B - Vứt Bỏ Gánh Nặng
Chương 11B - Vứt Bỏ Gánh Nặng

04.09/2017

- Chu cấp tiếp tục
- Từ đức tin đến đức tin
- Đừng làm hỏng sự huấn luyện
 

Chương 11B - Vứt Bỏ Gánh Nặng
Chương 12 - Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển Chương 12 - Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển
Chương 12 - Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển

04.09/2017

Nhưng nếu họ quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được cất đi. (II Cô-rinh-tô 3:16)

Kính sợ Chúa là tin cậy Chúa. Tin cậy Chúa là vâng lời Chúa.

Chương 12 - Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển
Chương 12A - Học Sống Thánh Khiết Chương 12A - Học Sống Thánh Khiết
Chương 12A - Học Sống Thánh Khiết

05.09/2017

 

Thương tổn do người thương mình gây ra, còn đáng tin hơn vô số cái hôn của kẻ thù ghét mình. (Châm Ngôn 27:6)

Chương 12A - Học Sống Thánh Khiết
Chương 12A - Tiết Độ Và Tỉnh Thức Chương 12A - Tiết Độ Và Tỉnh Thức
Chương 12A - Tiết Độ Và Tỉnh Thức

04.09/2017

Những người trẻ tuổi, cũng hãy vâng phục những người lớn tuổi. Mọi người hãy lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau, vì "Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban phước cho người khiêm nhường." Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em. Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian. (I Phi-e-rơ 5:5-9)

- Hãy tiết độ
- Say thuộc linh
- Phải kiểm tra định kỳ
 

Chương 12A - Tiết Độ Và Tỉnh Thức
Chương 12B - Học Sống Thánh Khiết Chương 12B - Học Sống Thánh Khiết
Chương 12B - Học Sống Thánh Khiết

05.09/2017

 

Thương tổn do người thương mình gây ra, còn đáng tin hơn vô số cái hôn của kẻ thù ghét mình. (Châm Ngôn 27:6)

Chương 12B - Học Sống Thánh Khiết
Chương 12B - Tiết Độ Và Tỉnh Thức Chương 12B - Tiết Độ Và Tỉnh Thức
Chương 12B - Tiết Độ Và Tỉnh Thức

04.09/2017

- Hãy tỉnh thức
- Dấu hiệu cảnh báo
- Thức canh và cầu nguyện
- Khác biệt giữa thành công & thất bại
 

Chương 12B - Tiết Độ Và Tỉnh Thức
Chương 13 - Làm Bạn Với Chúa Chương 13 - Làm Bạn Với Chúa
Chương 13 - Làm Bạn Với Chúa

04.09/2017

Bí quyết của Chúa dành cho người kính sợ Ngài. Ngài tỏ cho họ biết giao ước Ngài. (Thi thiên 25:14)

Sự kính sợ thánh sẽ trao cho Chúa một vị trí vinh hiển, tôn trọng, tôn kính, tạ ơn, ngợi khen và hàng đầu mà Ngài đáng được như vậy.

Chương 13 - Làm Bạn Với Chúa
Chương 13A - Chống Cự Ma Quỷ Chương 13A - Chống Cự Ma Quỷ
Chương 13A - Chống Cự Ma Quỷ

04.09/2017

Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin. (I Phi-e-rơ 5:8-9)

- Chống cự ma quỷ
- Tấm gương tốt của chúng ta
- Một mục sư bị ngăn trở
 

Chương 13A - Chống Cự Ma Quỷ
Chương 13A - Động Cơ Của Chúng Ta Chương 13A - Động Cơ Của Chúng Ta
Chương 13A - Động Cơ Của Chúng Ta

05.09/2017

Nên tôi sẽ nhắc nhở anh chị em luôn luôn về những điều này, mặc dù anh chị em đã biết rồi và nay cũng đã vững vàng trong lẽ thật. Hễ tôi còn sống trong lều tạm này bao lâu, tôi nghĩ nên nhắc để anh chị em nhớ cũng là điều đúng. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta đã bày tỏ rõ ràng cho tôi. Và tôi sẽ hết sức mình để sau khi tôi đi rồi anh chị em có thể luôn luôn nhớ những điều này. (2 Phi-e-rơ 1:12-15)

Chương 13A - Động Cơ Của Chúng Ta
Chương 13B - Chống Cự Ma Quỷ Chương 13B - Chống Cự Ma Quỷ
Chương 13B - Chống Cự Ma Quỷ

04.09/2017

- Chống cự cách không nao sờn
- Hãy giữ vững
- Không thể nào không nhận được
- Một lời cẩn trọng
 

Chương 13B - Chống Cự Ma Quỷ
Chương 13B - Động Cơ Của Chúng Ta Chương 13B - Động Cơ Của Chúng Ta
Chương 13B - Động Cơ Của Chúng Ta

05.09/2017

Nên tôi sẽ nhắc nhở anh chị em luôn luôn về những điều này, mặc dù anh chị em đã biết rồi và nay cũng đã vững vàng trong lẽ thật. Hễ tôi còn sống trong lều tạm này bao lâu, tôi nghĩ nên nhắc để anh chị em nhớ cũng là điều đúng. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta đã bày tỏ rõ ràng cho tôi. Và tôi sẽ hết sức mình để sau khi tôi đi rồi anh chị em có thể luôn luôn nhớ những điều này. (2 Phi-e-rơ 1:12-15)

Chương 13B - Động Cơ Của Chúng Ta
Chương 14 - Được Phước Vì Kính Sợ Chúa Chương 14 - Được Phước Vì Kính Sợ Chúa
Chương 14 - Được Phước Vì Kính Sợ Chúa

04.09/2017

Lời kết luận cho tất cả mọi điều bạn đã nghe ở trên đây là: hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh Ngài truyền, đó là tất cả đạo làm người. (Truyền đạo 12:13 - BCG)
 

Chương 14 - Được Phước Vì Kính Sợ Chúa
Chương 14A - Giới Hạn Của Chúng Ta Chương 14A - Giới Hạn Của Chúng Ta
Chương 14A - Giới Hạn Của Chúng Ta

06.09/2017

Vì ai đã có, sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật; nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất. (Ma-thi-ơ 25:29)

Chương 14A - Giới Hạn Của Chúng Ta
Chương 14A - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất Chương 14A - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất
Chương 14A - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất

04.09/2017

Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian. (I Phi-e-rơ 5:9)

- Tăng trưởng trong Chúa
- Giấc mơ Giô-sép

Chương 14A - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất
Chương 14B - Giới Hạn Của Chúng Ta Chương 14B - Giới Hạn Của Chúng Ta
Chương 14B - Giới Hạn Của Chúng Ta

06.09/2017

Vì ai đã có, sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật; nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất. (Ma-thi-ơ 25:29)

Chương 14B - Giới Hạn Của Chúng Ta
Chương 14B - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất (tiếp theo) Chương 14B - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất (tiếp theo)
Chương 14B - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất (tiếp theo)

04.09/2017

- Cuộc chiến trong lao tù
- Có phải Chúa không ngờ chăng?
- Thử thách cam go nhất của Giô-sép
- Phẩm cách để cai trị

Chương 14B - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất (tiếp theo)
Chương 15A - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì Chương 15A - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì
Chương 15A - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì

04.09/2017

Thật vậy, Ta bảo các con: Điều gì các con nhân Danh Ta cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho. (Giăng 16:23)

- Can đảm và sốt sắng
- Cụm mây xuất hiện
- Xin và cứ xin

Chương 15A - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì
Chương 15A - Ơn Phân Biệt Chương 15A - Ơn Phân Biệt
Chương 15A - Ơn Phân Biệt

06.09/2017

Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là người nhờ thực hành mà luyện tập được khả năng phân biệt thiện ác. (Hê-bơ-rơ 5:14)

Chương 15A - Ơn Phân Biệt
Chương 15B - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì Chương 15B - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì
Chương 15B - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì

04.09/2017

- Tìm và gõ cách sốt sắng
- Sách vở cho những ai cần
- Bạn đang chờ gì?

Chương 15B - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì
Chương 15B - Ơn Phân Biệt Chương 15B - Ơn Phân Biệt
Chương 15B - Ơn Phân Biệt

06.09/2017

Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là người nhờ thực hành mà luyện tập được khả năng phân biệt thiện ác. (Hê-bơ-rơ 5:14)

Chương 15B - Ơn Phân Biệt
Chương 16 [END] - Bức Tranh Lớn Chương 16 [END] - Bức Tranh Lớn
Chương 16 [END] - Bức Tranh Lớn

06.09/2017

Như Cha đã sai Con đến trần gian, thì Con cũng phái họ vào trần gian. (Giăng 17:18)

Chương 16 [END] - Bức Tranh Lớn
Chương 17 - Gần Bên Vua Chương 17 - Gần Bên Vua
Chương 17 - Gần Bên Vua

04.09/2017

Anh em hãy đề phòng, đừng đánh mất thành quả mà anh em đã dày công gây dựng, nhưng hãy cố gắng để lãnh trọn phần thưởng nơi Chúa. (II Giăng 1:8 - BDY)

- Mối quan hệ gần gũi với Vua
- Hình bóng về tương lai

Chương 17 - Gần Bên Vua
Chương 18 - Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc! Chương 18 - Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc!
Chương 18 - Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc!

04.09/2017

Nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu rỗi. (Ma-thi-ơ 10:22)

- Khó khăn để làm tín đồ
- Thời điểm đã đến
- Thế hệ anh hùng đức tin

Chương 18 - Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc!
Chương 1A - Không Nao Sờn Chương 1A - Không Nao Sờn
Chương 1A - Không Nao Sờn

04.09/2017

Kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu một việc (Truyền đạo 7:8)

Chương 1A - Không Nao Sờn
Chương 1A - Thế Nào Là Tốt Đẹp? Chương 1A - Thế Nào Là Tốt Đẹp?
Chương 1A - Thế Nào Là Tốt Đẹp?

05.09/2017

"Tại sao anh gọi Ta là nhân lành, không có ai nhân lành trừ một mình Đức Chúa Trời." (Mác 10:18)

Chương 1A - Thế Nào Là Tốt Đẹp?
Chương 1B - Không Nao Sờn Chương 1B - Không Nao Sờn
Chương 1B - Không Nao Sờn

04.09/2017

- Tinh thần không nao sờn
- Chúa viết một cuốn sách về bạn

Chương 1B - Không Nao Sờn
Chương 1B - Thế Nào Là Tốt Đẹp? Chương 1B - Thế Nào Là Tốt Đẹp?
Chương 1B - Thế Nào Là Tốt Đẹp?

05.09/2017

"Tại sao anh gọi Ta là nhân lành, không có ai nhân lành trừ một mình Đức Chúa Trời." (Mác 10:18)

Chương 1B - Thế Nào Là Tốt Đẹp?
Chương 2 - Thân Vị Của Thánh Linh - Ngày 3 Chương 2 - Thân Vị Của Thánh Linh - Ngày 3
Chương 2 - Thân Vị Của Thánh Linh - Ngày 3

04.09/2017

- Sự liên kết hỗ tương mật thiết
- Thông công có nghĩa là thân mật
- Hiểu biết thân vị của Thánh Linh

Chương 2 - Thân Vị Của Thánh Linh - Ngày 3
Chương 2 - Vinh Hiển Mang Lại Biến Đổi Chương 2 - Vinh Hiển Mang Lại Biến Đổi
Chương 2 - Vinh Hiển Mang Lại Biến Đổi

30.08/2017

Vì ai ở trên trời có thể so sánh cùng Chúa? Có ai trong vòng các thần giống như Chúa? Là Đức Chúa Trời đáng kinh sợ giữa hội đồng các thánh; là Đấng vĩ đại và kinh hoàng hơn tất cả những kẻ chung quanh Ngài. (Thi thiên 89:6-7)

Chúng ta càng hiểu về sự vĩ đại của Chúa ... chúng ta càng có khả năng kính sợ Ngài.

Chương 2 - Vinh Hiển Mang Lại Biến Đổi
Chương 2A - Cai Trị Trong Cuộc Sống Chương 2A - Cai Trị Trong Cuộc Sống
Chương 2A - Cai Trị Trong Cuộc Sống

04.09/2017

Vì lời Đức Chúa Trời là sống động và quyền năng. (Hê-bơ-rơ 4:12)

- Chúng ta phải cai trị trong đời sống này
- Câu nói in trí
- Ông chủ mới
- Kế hoạch lấy lại
- Chúa Cứu Thế là ai?

Chương 2A - Cai Trị Trong Cuộc Sống
Chương 2A - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào? Chương 2A - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?
Chương 2A - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?

05.09/2017

Anh chị em thân yêu của tôi ơi! Đừng bị lừa dối: Tất cả các ân huệ tốt đẹp cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. (Gia-cơ 1:16-17)

Chương 2A - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?
Chương 2B - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào? Chương 2B - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?
Chương 2B - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?

05.09/2017

Anh chị em thân yêu của tôi ơi! Đừng bị lừa dối: Tất cả các ân huệ tốt đẹp cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. (Gia-cơ 1:16-17)

Chương 2B - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?
Chương 2C- Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào? Chương 2C- Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?
Chương 2C- Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?

05.09/2017

Anh chị em thân yêu của tôi ơi! Đừng bị lừa dối: Tất cả các ân huệ tốt đẹp cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. (Gia-cơ 1:16-17)

Chương 2C- Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 2 Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 2
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 2

05.09/2017

- Có Chúa Giê-xu nhiều hơn
- Tình bạn sâu đậm với Đức Chúa Trời
- Vượt hơn sự cứu rỗi
 

Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 2
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 3 Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 3
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 3

05.09/2017

- Đấng nhu mì thầm lặng
- Những sự sâu nhiệm của Chúa
- Thô-ma nghi ngờ

Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 3
Chương 3 - Bài Giảng Của Vũ Trụ Chương 3 - Bài Giảng Của Vũ Trụ
Chương 3 - Bài Giảng Của Vũ Trụ

30.08/2017

Linh hồn tôi khát khao Chúa, thể xác tôi mong ước Ngài ... Để chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang Ngài. (Thi thiên 63:1-2)

Trước khi vinh hiển của Chúa ngự đến, trước tiên phải có trật tự thiên thượng.

Chương 3 - Bài Giảng Của Vũ Trụ
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 1 Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 1
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 1

06.09/2017

Chuẩn bị cho một sự kiện hay mục tiêu nào đó bằng cách xử lý trước những ngăn trở trong tiến trình này.
- Khởi đầu của chúng tôi
- Lời thề của tôi
- Không nuôi hận thù
- Bài học rút ra từ câu chuyện
- Lời khuyên về việc lạm dụng

Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 1
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 3 Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 3
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 3

06.09/2017

- Tranh chiến: câu chuyện của John
- Tranh chiến: câu chuyện của Lisa
- Nỗi sợ

Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 3
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 4 Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 4
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 4

07.08/2017

- Những rủa sả trong gia đình
- Câu chuyện bẻ gãy những rủa sả trong gia đình

Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 4
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 5 Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 5
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 5

06.09/2017

- Kiểm soát của bố mẹ vợ / chồng
- Những mong ước hão huyền
- Đến lượt bạn

Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 5
Chương 3B - Nguồn Quyền Năng Chương 3B - Nguồn Quyền Năng
Chương 3B - Nguồn Quyền Năng

04.09/2017

- Tại sao lại đáng buồn như thế?
- Định nghĩa về chức năng chủ yếu

Chương 3B - Nguồn Quyền Năng
Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 4 Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 4
Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 4

05.09/2017

- Tiếng lạ đã chấm dứt chăng?
- Tiếng lạ là dấu lạ cho người không tin
- Tiếng lạ để thông giải
- Sự khác biệt giữa hai loại tiếng lạ dùng cho hội chúng

Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 4
Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 5 Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 5
Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 5

05.09/2017

- Tiếng lạ dùng cho cầu nguyện riêng
- Tiếng lạ để cầu thay
- Làm sáng tỏ loại tiếng lạ dùng cách riêng tư
- Ước muốn của Chúa dành cho bạn

Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 5
Chương 4 - Hãy Đứng Lên Xây Lại - Ngày 3 Chương 4 - Hãy Đứng Lên Xây Lại - Ngày 3
Chương 4 - Hãy Đứng Lên Xây Lại - Ngày 3

06.09/2017

- Người chồng: tôn trọng vợ
- Đầu của Hôn nhân
- Người tôi tớ lãnh đạo

Chương 4 - Hãy Đứng Lên Xây Lại - Ngày 3
Chương 4 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 1 Chương 4 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 1
Chương 4 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 1

30.08/2017

Vì Đức Chúa Trời là Đấng đã phán: Ánh sáng, hãy chiếu ra từ nơi tối tăm, cũng là Đấng đã soi sáng tấm lòng chúng tôi để đem đến cho chúng tôi ánh sáng hiểu biết về vinh quang của Đức Chúa Trời trên mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu. (II Cô-rinh-tô 4:6)

Chúng ta đừng mong sẽ được cho bước vào sự hiện diện của Ngài với thái độ bất kính.

Chương 4 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 1
Chương 4A - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào Chương 4A - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào
Chương 4A - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào

04.09/2017

Người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như chính Ngài đã sống. (I Giăng 2:6)

Chương 4A - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào
Chương 4A - Nền Tảng Chương 4A - Nền Tảng
Chương 4A - Nền Tảng

05.09/2017

Nhưng nền móng của người công chính còn đời đời. (Châm Ngôn 10:25)

Chương 4A - Nền Tảng
Chương 4B - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào Chương 4B - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào
Chương 4B - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào

04.09/2017

- Chúa Giê-xu đáp ứng nhu cầu con người
- Khôn ngoan, hiểu biết, thông sáng, khéo léo, sáng tạo
- Thay đổi xã hội
- Công cuộc tìm kiếm

Chương 4B - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào
Chương 4B - Nền Tảng Chương 4B - Nền Tảng
Chương 4B - Nền Tảng

05.09/2017

Nhưng nền móng của người công chính còn đời đời. (Châm Ngôn 10:25)

Chương 4B - Nền Tảng
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 2 Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 2
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 2

05.09/2017

- Ngôn ngữ để thân mật
- Cầu nguyện bằng sự hiểu biết
- Nguồn sự sống
- Những sự mầu nhiệm của Chúa
 

Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 2
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 4 Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 4
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 4

05.09/2017

- Nhận sự hướng dẫn
- Thì giờ cầu nguyện cá nhân
- Cầu thay trong Thánh Linh
- Kinh nghiệm yên nghỉ
 

Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 4
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 2 Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 2
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 2

06.09/2017

- Câu chuyện của Lisa
- Phục hồi đời sống tình dục bị đổ vỡ

Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 2
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 3 Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 3
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 3

06.09/2017

- Câu chuyện của John
- Buồn theo ý Chúa
- Phim ảnh khiêu dâm và sự thân mật

Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 3
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 4 Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 4
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 4

06.09/2017

- Canh giữ tấm lòng
- Khải tượng về sự thánh khiết

Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 4
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 5 Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 5
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 5

06.09/2017

- Các mùa của tình dục
Mùa xuân: Thập niên thứ nhất
Mùa hè: Thập niên thứ hai
Mùa thu: Thập niên thứ ba
Mùa đông: Những năm tháng còn lại
- Những lời khuyên thực tế

Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 5
Chương 5A - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa? Chương 5A - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa?
Chương 5A - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa?

05.09/2017

Bây giờ hãy hoàn tất công việc ấy đi như anh chị em vẫn tha thiết mong muốn, hãy hoàn tất việc ấy theo khả năng anh chị em. (2 Cô-rinh-tô 8:11)

Chương 5A - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa?
Chương 5A - Hãy Khác Biệt Chương 5A - Hãy Khác Biệt
Chương 5A - Hãy Khác Biệt

04.09/2017

Cũng bởi một Người, Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật, sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào! (Rô-ma 5:17)

- Lối nói thực tế
- Hãy khác biệt
- Lớn hơn Đa-ni-ên, lớn hơn Giăng
- Ví dụ thời hiện đại
 

Chương 5A - Hãy Khác Biệt
Chương 5B - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa? Chương 5B - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa?
Chương 5B - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa?

05.09/2017

Bây giờ hãy hoàn tất công việc ấy đi như anh chị em vẫn tha thiết mong muốn, hãy hoàn tất việc ấy theo khả năng anh chị em. (2 Cô-rinh-tô 8:11)

Chương 5B - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa?
Chương 5B - Hãy Khác Biệt Chương 5B - Hãy Khác Biệt
Chương 5B - Hãy Khác Biệt

04.09/2017

- Ân điển trong chúng ta
- Kinh nghiệm của tôi với ân điển
- Cánh cửa
- Chó Bẹc-giê hayhay gấu Bắc cực

Chương 5B - Hãy Khác Biệt
Chương 6 - Đền Thánh Mới Chương 6 - Đền Thánh Mới
Chương 6 - Đền Thánh Mới

30.08/2017

Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống như Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ ở và đi lại giữa họ." (II Cô-rinh-tô 6:16)

Nếu bạn muốn lời ngợi khen của con người thì bạn sợ con người. Nếu bạn sợ con người thì bạn sẽ hầu luỵ con người - vì bạn sẽ hầu luỵ điều mà bạn sợ.

Chương 6 - Đền Thánh Mới
Chương 6A - Hệ Thống Định Vị Bên Trong Chương 6A - Hệ Thống Định Vị Bên Trong
Chương 6A - Hệ Thống Định Vị Bên Trong

05.09/2017

Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Cứu Thế Giê-xu. (Phi-líp 3:14)

Chương 6A - Hệ Thống Định Vị Bên Trong
Chương 6A - Nhìn Thấy Hay Bước Vào Chương 6A - Nhìn Thấy Hay Bước Vào
Chương 6A - Nhìn Thấy Hay Bước Vào

04.09/2017

Cũng bởi một Người, Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật, sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào! (Rô-ma 5:17)

- Tại sao phần lớn tín hữu không cai trị trong cuộc sống
- Nhìn thấy khác bước vào

Chương 6A - Nhìn Thấy Hay Bước Vào
Chương 6B - Hệ Thống Định Vị Bên Trong Chương 6B - Hệ Thống Định Vị Bên Trong
Chương 6B - Hệ Thống Định Vị Bên Trong

05.09/2017

Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Cứu Thế Giê-xu. (Phi-líp 3:14)
 

Chương 6B - Hệ Thống Định Vị Bên Trong
Chương 7 - Của Lễ Bất Kính Chương 7 - Của Lễ Bất Kính
Chương 7 - Của Lễ Bất Kính

30.08/2017

Nhưng như Đấng kêu gọi anh chị em là thánh, anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống mình. Vì Kinh Thánh chép rằng: "Các ngươi phải thánh, vì ta là thánh." (I Phi-e-rơ 1:15-16)

Vinh hiển Chúa càng bày tỏ lớn lao thì sự phán xét càng nghiêm trọng hơn và mau chóng hơn.

Chương 7 - Của Lễ Bất Kính
Chương 7A - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối? Chương 7A - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối?
Chương 7A - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối?

04.09/2017

Vì nhờ Chúa Cứu Thế anh chị em đã được ban ân sủng không những để tin Ngài mà thôi nhưng cũng chiu khổ vì Ngài nữa. (Phi-líp 1:29)

- Chúa không phải là Đấng lạm dụng con cái Ngài
- Lời khuyên của cha mẹ
- Căn nguyên hoạn nạn

Chương 7A - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối?
Chương 7A - Ghen Tuông Vì Chúng Ta Chương 7A - Ghen Tuông Vì Chúng Ta
Chương 7A - Ghen Tuông Vì Chúng Ta

05.09/2017

Đấng Thánh phán: "Các ngươi sẽ so sánh Ta với ai? Ta sẽ giống ai?" Hãy ngước mắt lên cao, và nhìn xem ai đã sáng tạo ra những vật này? Ai là Đấng đem các thiên thể đến theo số lượng và gọi tất cả thiên thể bằng tên? Vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng mạnh mẽ của Ngài, không một thiên thể nào thiếu. (Ê-sai 40:25-26)

Chương 7A - Ghen Tuông Vì Chúng Ta
Chương 7B - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối? Chương 7B - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối?
Chương 7B - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối?

04.09/2017

- Hỗ thẹn, mặc cảm tội lỗi & định tội
- Bệnh tật, đau yếu, ốm yếu
- Thiếu thốn & nghèo thiếu
 

Chương 7B - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối?
Chương 7B - Ghen Tuông Vì Chúng Ta Chương 7B - Ghen Tuông Vì Chúng Ta
Chương 7B - Ghen Tuông Vì Chúng Ta

05.09/2017

Đấng Thánh phán: "Các ngươi sẽ so sánh Ta với ai? Ta sẽ giống ai?" Hãy ngước mắt lên cao, và nhìn xem ai đã sáng tạo ra những vật này? Ai là Đấng đem các thiên thể đến theo số lượng và gọi tất cả thiên thể bằng tên? Vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng mạnh mẽ của Ngài, không một thiên thể nào thiếu. (Ê-sai 40:25-26)

Chương 7B - Ghen Tuông Vì Chúng Ta
Chương 8 - Trì Hoãn Phán Xét Chương 8 - Trì Hoãn Phán Xét
Chương 8 - Trì Hoãn Phán Xét

30.08/2017

Vì tất cả chúng ta đều phải ra trước toà án Chúa Cứu Thế để mỗi người sẽ nhận phần của mình, tuỳ theo những điều thiện, điều ác mình đã làm khi còn ở trong thân xác. (II Cô-rinh-tô 5:10)

Vị trí quá khứ hay hiên tại của chúng ta không phải là vị trí mà chúng ta nhắm tới trong tương lai! Chúng ta phải ngước mắt lên chân trời và mong đợi sự vinh hiển sắp xảy ra của Ngài!

Chương 8 - Trì Hoãn Phán Xét
Chương 8A - Hãy Trang Bị Chính Mình Chương 8A - Hãy Trang Bị Chính Mình
Chương 8A - Hãy Trang Bị Chính Mình

04.09/2017

Vậy, vì Chúa Cứu Thế chịu khổ trong thân thể, hãy trang bị chính mình anh chị em bằng thái độ như thế, người nào đã chịu khổ trong thân thể được dứt khỏi tội lỗi. (I Phi-e-rơ 4:1)

- Được trang bị hay không chuẩn bị
- Hoạn nạn sẽ xảy ra
- Bạn không đối diện điều gì mới
- Bạn không cần phải thua
 

Chương 8A - Hãy Trang Bị Chính Mình
Chương 8A - Tình Bạn Chương 8A - Tình Bạn
Chương 8A - Tình Bạn

05.09/2017

Chúng ta ... được giải hoà với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài ... (Rô-ma 5:10)

Chương 8A - Tình Bạn
Chương 8B - Hãy Trang Bị Chính Mình Chương 8B - Hãy Trang Bị Chính Mình
Chương 8B - Hãy Trang Bị Chính Mình

04.09/2017

- Ân điển đủ để chiến thắng mọi cuộc chiến
- Sự thay đổi ngoạn mục

Chương 8B - Hãy Trang Bị Chính Mình
Chương 8B - Tình Bạn Chương 8B - Tình Bạn
Chương 8B - Tình Bạn

05.09/2017

Chúng ta ... được giải hoà với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài ... (Rô-ma 5:10)

Chương 8B - Tình Bạn
Chương 8C - Tình Bạn Chương 8C - Tình Bạn
Chương 8C - Tình Bạn

05.09/2017

Chúng ta ... được giải hoà với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài ... (Rô-ma 5:10)

Chương 8C - Tình Bạn
Chương 9 - Mạnh Mẽ Trong Ân Điển Chương 9 - Mạnh Mẽ Trong Ân Điển
Chương 9 - Mạnh Mẽ Trong Ân Điển

04.09/2017

Vì chúng ta chiến đấu, không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các từng trời. (Ê-phê-sô 6:12)

- Vũ khí ân điển

Chương 9 - Mạnh Mẽ Trong Ân Điển
Chương 9A - Lẽ Thật Thường Né Tránh Chương 9A - Lẽ Thật Thường Né Tránh
Chương 9A - Lẽ Thật Thường Né Tránh

05.09/2017

Hãy tìm cầu sự hoà hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hoá, vì nếu không thánh hoá, không ai được thấy Chúa. (Hê-bơ-rơ 12:14)

Chương 9A - Lẽ Thật Thường Né Tránh
Chương 9B - Lẽ Thật Thường Né Tránh Chương 9B - Lẽ Thật Thường Né Tránh
Chương 9B - Lẽ Thật Thường Né Tránh

05.09/2017

Hãy tìm cầu sự hoà hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hoá, vì nếu không thánh hoá, không ai được thấy Chúa. (Hê-bơ-rơ 12:14)

Chương 9B - Lẽ Thật Thường Né Tránh
Lời Giới Thiệu | Không Nao Sờn Lời Giới Thiệu | Không Nao Sờn
Lời Giới Thiệu | Không Nao Sờn

04.09/2017

Đức Chúa Trời không phải là tác giả của hoạn nạn nhưng Ngài dùng nó làm mạnh mẽ chúng ta để chúng ta kinh nghiệm những chiến thắng vẻ vang hơn. Ngài không bao giờ dẫn chúng ta vào cơn bão mà Ngài lại không ban cho chúng ta quyền năng để chiến thắng.
- - - John Bevere - - -

Lời Giới Thiệu | Không Nao Sờn
Lời Giới Thiệu | Kính Sợ Chúa Lời Giới Thiệu | Kính Sợ Chúa
Lời Giới Thiệu | Kính Sợ Chúa

31.08/2017

Kính sợ Chúa là nền tảng chắc chắn, là chìa khoá mở kho báu về ơn cứu rỗi, ơn khôn ngoan và tri thức.

Bạn có nghĩ Vua của các vua và Chúa của các chúa sẽ đến thăm viếng một nơi mà Ngài không được tôn trọng và kính sợ không?

Lời Giới Thiệu | Kính Sợ Chúa
Lời Kết Lời Kết
Lời Kết

04.09/2017

Điều gì thiếu mất trong hội thánh của bạn, lời cầu nguyện của bạn và đời sống riêng của bạn?

Điều gì giúp cho mối quan hệ của bạn với Chúa sâu nhiệm hơn?

Điều gì làm cho đời sống bạn có mục đích hơn và tập trung hơn?

Lời Kết
Top