Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 1

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 1

18/03/2019 John Bevere

Nội dung

Trong những quyển sách mà John Bevere đã từng viết, thì quyển sách sống hướng tới cõi đời đời có ảnh hưởng đến ông sâu sắc nhất. TẠI SAO? Không lâu nữa thì ông sẽ 70, 80 tuổi. Nhưng bây giờ, ông đã hướng về cõi đời đời.

Dụ ngôn Affabel không chỉ là một câu chuyện mà nó còn là một cái nhìn về cuộc sống của bạn và đó cũng là cách bạn sử dụng thời gian của mình và nó ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của bạn.

Và bây giờ đến lúc đánh thức tâm hồn của bạn qua những âm thanh diệu kỳ để đưa bạn đến không gian và thời gian khác.

AFFABEL - CỬA SỔ CỦA CÕI ĐỜI ĐỜI

Top