Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 2

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 2

25/08/2017 John Bevere

Nội dung

Sau lễ tốt nghiệp, mỗi học sinh của trường Endel sẽ được giao một sứ mạng cụ thể và một khoản tiền đã được chính vua Jalyn định trước. Đây là bài thi Chức Quản Gia mà mỗi người sẽ phải khai trình.

Thầy Sageous đã căn dặn các học trò của mình: "Hãy khôn ngoan sử dụng trách nhiệm của các em, và đừng bao giờ quên thời gian cũng là một sự ủy thác. Hãy cẩn thận với các mưu kế của Dagon để kéo các em ra khỏi đường lối khôn ngoan của Jalyn...Và nhớ đừng bao giờ bỏ bê các buổi nhóm cộng đồng hàng tuần tại trường Endel."

5 năm đại diện của lớp (Lớp trưởng - Ích kỷ, Lớp phó - Ngã lòng, Trợ lý - Bị lừa dối, Nhân viên tài chính - Yêu thương, Thanh tra viên - Độc lập), một số người trong họ đã chiến thắng công việc của Dagon và can đảm đi theo Jalyn (một người có sự sầu thảm lớn, một người có quyền lực, một người giàu có, một người phản bội trơ trẽn, và một người có tình yêu thương lớn lao).

Bạn có đoán được người nào có được điều gì không?

Top