Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 3

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 3

25/08/2017 John Bevere

Nội dung

Các buổi nhóm hàng tuần rất quan trọng với việc xây dựng đời sống của nhau, khích lệ nhau giữ gìn đường lối của Jalyn. Nhân vật Ngã Lòng đã ngừng đến buổi nhóm hàng tuần tại trường mặc kệ những sự dạy dỗ của Jalyn. Cô không muốn giao du với những người giả hình.

Ngã Lòng vẫn xưng nhận sự trung thành với vua, nhưng lòng cô đã trở nên lạnh nhạt. Sâu xa bên trong, cô ta đổ lỗi cho Jalyn vì tất cả những gì chua chát trong cuộc đời của mình. Cô đã sống những ngày còn lại và bị những rễ đắng làm cho nghẹt ngòi.

Và rồi, một đêm kia ...

Vệ binh hoàng gia Affabel đến. Nhanh, yên lặng, bí mật. Đang lúc các công dân của Endel ngủ sâu, họ đem tất cả giáo viên và học sinh của trường Endel đi vào đêm đó.

Ngày phán xét đã đến gần ...

Top