Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 4

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 4

25/08/2017 John Bevere

Nội dung

Sảnh phán xét, nơi chiến thắng khải hoàn mãnh liệt nhất, cũng là nơi thảm kịch đen tối nhất. Nơi bước vào Affabel. Cũng là nơi đi ra xứ Cô Đơn.

Tên của Độc Lập không có trong sách sự sống. Độc Lập có tội chọn bản chất gian ác., bị đem đến xứ Cô Đơn, để cả phần đời còn lại trong sự thống khổ của sự tối tăm hoàn toàn vô vọng và cô đơn.

Ích Kỷ tin và đầu phục quyền làm chúa của vua Jalyn. Tên của Ích Kỷ được tìm thấy trong Sách sự sống, và được ban cho tên mới là Không Khoe Khoang.

Điều gì sẽ xảy ra với Bị Lừa Dối, Ngã Lòng và Yêu Thương? Trong năm người đó, giờ còn 3 người phải đứng trước Jalyn.

Những điều dành sẵn cho Bị Lừa Dối, Ngã Lòng và Yêu Thương sẽ làm mỗi người họ sửng sốt đến tận tâm hồn và vang dội qua cõi đời đời của họ ... theo những cách khác nhau ...

Top