KHÔNG NAO SỜN

 Chương 16B - Chạy Để Giật Giải Xem Video
Chương 16B - Chạy Để Giật Giải

04.09/2017

- Được hay mất phần thưởng
- Phần thưởng thợ phụ

Chương 16B - Chạy Để Giật Giải
 Chương 3A - Nguồn Quyền Năng Xem Video
Chương 3A - Nguồn Quyền Năng

04.09/2017

Bởi một Người, Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật, sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào! (Rô-ma 5:17)

- Một lỗ hổng lớn

Chương 3A - Nguồn Quyền Năng
Chương 10A - Khí Giới Khiêm Nhường Xem Video
Chương 10A - Khí Giới Khiêm Nhường

04.09/2017

Mọi người hãy lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau, vì "Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban phước cho người khiêm nhường." Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em. (I Phi-e-rơ 5:5-7)

- Khiêm nhường nhận ân điển Chúa
- Hiểu lầm sự khiêm nhường
 

Chương 10A - Khí Giới Khiêm Nhường
Chương 10B - Khí Giới Khiêm Nhường Xem Video
Chương 10B - Khí Giới Khiêm Nhường

04.09/2017

- Khiêm nhường giúp can trường
- Vũ khí đánh sau lưng

Chương 10B - Khí Giới Khiêm Nhường
Chương 11A - Vứt Bỏ Gánh Nặng Xem Video
Chương 11A - Vứt Bỏ Gánh Nặng

04.09/2017

Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, đế đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. (I Phi-e-rơ 5:5-7 - TTHĐ)

- Thách thức cá nhân
- Trao thêm lo lắng
 

Chương 11A - Vứt Bỏ Gánh Nặng
Chương 11B - Vứt Bỏ Gánh Nặng Xem Video
Chương 11B - Vứt Bỏ Gánh Nặng

04.09/2017

- Chu cấp tiếp tục
- Từ đức tin đến đức tin
- Đừng làm hỏng sự huấn luyện
 

Chương 11B - Vứt Bỏ Gánh Nặng
Chương 12A - Tiết Độ Và Tỉnh Thức Xem Video
Chương 12A - Tiết Độ Và Tỉnh Thức

04.09/2017

Những người trẻ tuổi, cũng hãy vâng phục những người lớn tuổi. Mọi người hãy lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau, vì "Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban phước cho người khiêm nhường." Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em. Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian. (I Phi-e-rơ 5:5-9)

- Hãy tiết độ
- Say thuộc linh
- Phải kiểm tra định kỳ
 

Chương 12A - Tiết Độ Và Tỉnh Thức
Chương 12B - Tiết Độ Và Tỉnh Thức Xem Video
Chương 12B - Tiết Độ Và Tỉnh Thức

04.09/2017

- Hãy tỉnh thức
- Dấu hiệu cảnh báo
- Thức canh và cầu nguyện
- Khác biệt giữa thành công & thất bại
 

Chương 12B - Tiết Độ Và Tỉnh Thức
Chương 13A - Chống Cự Ma Quỷ Xem Video
Chương 13A - Chống Cự Ma Quỷ

04.09/2017

Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin. (I Phi-e-rơ 5:8-9)

- Chống cự ma quỷ
- Tấm gương tốt của chúng ta
- Một mục sư bị ngăn trở
 

Chương 13A - Chống Cự Ma Quỷ
Chương 13B - Chống Cự Ma Quỷ Xem Video
Chương 13B - Chống Cự Ma Quỷ

04.09/2017

- Chống cự cách không nao sờn
- Hãy giữ vững
- Không thể nào không nhận được
- Một lời cẩn trọng
 

Chương 13B - Chống Cự Ma Quỷ
Chương 14A - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất Xem Video
Chương 14A - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất

04.09/2017

Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian. (I Phi-e-rơ 5:9)

- Tăng trưởng trong Chúa
- Giấc mơ Giô-sép

Chương 14A - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất
Chương 14B - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất (tiếp theo) Xem Video
Chương 14B - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất (tiếp theo)

04.09/2017

- Cuộc chiến trong lao tù
- Có phải Chúa không ngờ chăng?
- Thử thách cam go nhất của Giô-sép
- Phẩm cách để cai trị

Chương 14B - Hình Thức Chống Đối Mạnh Mẽ Nhất (tiếp theo)
Chương 15A - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì Xem Video
Chương 15A - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì

04.09/2017

Thật vậy, Ta bảo các con: Điều gì các con nhân Danh Ta cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho. (Giăng 16:23)

- Can đảm và sốt sắng
- Cụm mây xuất hiện
- Xin và cứ xin

Chương 15A - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì
Chương 15B - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì Xem Video
Chương 15B - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì

04.09/2017

- Tìm và gõ cách sốt sắng
- Sách vở cho những ai cần
- Bạn đang chờ gì?

Chương 15B - Lời Cầu Nguyện Kiên Trì
Chương 16A - Chạy Để Giật Giải Xem Video
Chương 16A - Chạy Để Giật Giải

04.09/2017


- Phần thưởng trước tiên
- Nhà thầu phụ

Chương 16A - Chạy Để Giật Giải
Chương 17 - Gần Bên Vua Xem Video
Chương 17 - Gần Bên Vua

04.09/2017

Anh em hãy đề phòng, đừng đánh mất thành quả mà anh em đã dày công gây dựng, nhưng hãy cố gắng để lãnh trọn phần thưởng nơi Chúa. (II Giăng 1:8 - BDY)

- Mối quan hệ gần gũi với Vua
- Hình bóng về tương lai

Chương 17 - Gần Bên Vua
Chương 18 - Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc! Xem Video
Chương 18 - Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc!

04.09/2017

Nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu rỗi. (Ma-thi-ơ 10:22)

- Khó khăn để làm tín đồ
- Thời điểm đã đến
- Thế hệ anh hùng đức tin

Chương 18 - Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc!
Chương 1A - Không Nao Sờn Xem Video
Chương 1A - Không Nao Sờn

04.09/2017

Kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu một việc (Truyền đạo 7:8)

Chương 1A - Không Nao Sờn
Chương 1B - Không Nao Sờn Xem Video
Chương 1B - Không Nao Sờn

04.09/2017

- Tinh thần không nao sờn
- Chúa viết một cuốn sách về bạn

Chương 1B - Không Nao Sờn
Chương 2A - Cai Trị Trong Cuộc Sống Xem Video
Chương 2A - Cai Trị Trong Cuộc Sống

04.09/2017

Vì lời Đức Chúa Trời là sống động và quyền năng. (Hê-bơ-rơ 4:12)

- Chúng ta phải cai trị trong đời sống này
- Câu nói in trí
- Ông chủ mới
- Kế hoạch lấy lại
- Chúa Cứu Thế là ai?

Chương 2A - Cai Trị Trong Cuộc Sống
Chương 2B - Cai Trị Trong Cuộc Sống Xem Video
Chương 2B - Cai Trị Trong Cuộc Sống

04.09/2017

- Uy quyền của Chúa
- Cai trị trong cuộc sống

Chương 2B - Cai Trị Trong Cuộc Sống
Chương 3B - Nguồn Quyền Năng Xem Video
Chương 3B - Nguồn Quyền Năng

04.09/2017

- Tại sao lại đáng buồn như thế?
- Định nghĩa về chức năng chủ yếu

Chương 3B - Nguồn Quyền Năng
Chương 4A - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào Xem Video
Chương 4A - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào

04.09/2017

Người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như chính Ngài đã sống. (I Giăng 2:6)

Chương 4A - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào
Chương 4B - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào Xem Video
Chương 4B - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào

04.09/2017

- Chúa Giê-xu đáp ứng nhu cầu con người
- Khôn ngoan, hiểu biết, thông sáng, khéo léo, sáng tạo
- Thay đổi xã hội
- Công cuộc tìm kiếm

Chương 4B - Chúa Giê-xu Sống Như Thế Nào
Chương 5A - Hãy Khác Biệt Xem Video
Chương 5A - Hãy Khác Biệt

04.09/2017

Cũng bởi một Người, Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật, sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào! (Rô-ma 5:17)

- Lối nói thực tế
- Hãy khác biệt
- Lớn hơn Đa-ni-ên, lớn hơn Giăng
- Ví dụ thời hiện đại
 

Chương 5A - Hãy Khác Biệt
Chương 5B - Hãy Khác Biệt Xem Video
Chương 5B - Hãy Khác Biệt

04.09/2017

- Ân điển trong chúng ta
- Kinh nghiệm của tôi với ân điển
- Cánh cửa
- Chó Bẹc-giê hayhay gấu Bắc cực

Chương 5B - Hãy Khác Biệt
Chương 6A - Nhìn Thấy Hay Bước Vào Xem Video
Chương 6A - Nhìn Thấy Hay Bước Vào

04.09/2017

Cũng bởi một Người, Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật, sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào! (Rô-ma 5:17)

- Tại sao phần lớn tín hữu không cai trị trong cuộc sống
- Nhìn thấy khác bước vào

Chương 6A - Nhìn Thấy Hay Bước Vào
Chương 6B - Nhìn Thấy Hay Bước Vào Xem Video
Chương 6B - Nhìn Thấy Hay Bước Vào

04.09/2017

- Bước vào quyền cai trị
- Chịu khổ với Ngài
 

Chương 6B - Nhìn Thấy Hay Bước Vào
Chương 6C - Nhìn Thấy Hay Bước Vào Xem Video
Chương 6C - Nhìn Thấy Hay Bước Vào

04.09/2017

- Lời chứng của mẹ vợ tôi
- Người chiến thắng

Chương 6C - Nhìn Thấy Hay Bước Vào
Chương 7A - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối? Xem Video
Chương 7A - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối?

04.09/2017

Vì nhờ Chúa Cứu Thế anh chị em đã được ban ân sủng không những để tin Ngài mà thôi nhưng cũng chiu khổ vì Ngài nữa. (Phi-líp 1:29)

- Chúa không phải là Đấng lạm dụng con cái Ngài
- Lời khuyên của cha mẹ
- Căn nguyên hoạn nạn

Chương 7A - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối?
Chương 7B - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối? Xem Video
Chương 7B - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối?

04.09/2017

- Hỗ thẹn, mặc cảm tội lỗi & định tội
- Bệnh tật, đau yếu, ốm yếu
- Thiếu thốn & nghèo thiếu
 

Chương 7B - Ai Đứng Đằng Sau Mọi Rắc Rối?
Chương 8A - Hãy Trang Bị Chính Mình Xem Video
Chương 8A - Hãy Trang Bị Chính Mình

04.09/2017

Vậy, vì Chúa Cứu Thế chịu khổ trong thân thể, hãy trang bị chính mình anh chị em bằng thái độ như thế, người nào đã chịu khổ trong thân thể được dứt khỏi tội lỗi. (I Phi-e-rơ 4:1)

- Được trang bị hay không chuẩn bị
- Hoạn nạn sẽ xảy ra
- Bạn không đối diện điều gì mới
- Bạn không cần phải thua
 

Chương 8A - Hãy Trang Bị Chính Mình
Chương 8B - Hãy Trang Bị Chính Mình Xem Video
Chương 8B - Hãy Trang Bị Chính Mình

04.09/2017

- Ân điển đủ để chiến thắng mọi cuộc chiến
- Sự thay đổi ngoạn mục

Chương 8B - Hãy Trang Bị Chính Mình
Chương 9 - Mạnh Mẽ Trong Ân Điển Xem Video
Chương 9 - Mạnh Mẽ Trong Ân Điển

04.09/2017

Vì chúng ta chiến đấu, không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các từng trời. (Ê-phê-sô 6:12)

- Vũ khí ân điển

Chương 9 - Mạnh Mẽ Trong Ân Điển
Lời Giới Thiệu | Không Nao Sờn Xem Video
Lời Giới Thiệu | Không Nao Sờn

04.09/2017

Đức Chúa Trời không phải là tác giả của hoạn nạn nhưng Ngài dùng nó làm mạnh mẽ chúng ta để chúng ta kinh nghiệm những chiến thắng vẻ vang hơn. Ngài không bao giờ dẫn chúng ta vào cơn bão mà Ngài lại không ban cho chúng ta quyền năng để chiến thắng.
- - - John Bevere - - -

Lời Giới Thiệu | Không Nao Sờn
Top