KÍNH SỢ CHÚA

 Chương 5 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 2 Xem Video
Chương 5 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 2

30.08/2017

Đến nỗi các thầy tế lễ không thể đứng hành lễ vì mây toả, vì vinh quang của Chúa toả đầy đền thờ Đức Chúa Trời. (II Sử ký 5:14)

Chúa Giê-xu nói rõ rằng để theo Ngài, chúng ta trước hết phải đếm cái giá ... Cái giá đó chính là sự sống của chúng ta.

Chương 5 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 2
Chương 1 - Gió Từ Trời Xem Video
Chương 1 - Gió Từ Trời

31.08/2017

Ta sẽ tỏ mình thánh khiết giữa vòng những người đến gần Ta: Ta sẽ được tôn vinh trước mặt mọi người. (Lê-vi ký 10:3)

Có những người rất nhanh nhìn nhận Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi, là Đấng chữa lành và Đấng giải cứu ... tuy nhiên họ hạ thấp vinh hiển của Ngài xuống bình diện của con người phàm tục qua chính hành động và thái độ của tấm lòng họ.

Chương 1 - Gió Từ Trời
Chương 10 - Phục Hồi Vinh Hiển Chúa Xem Video
Chương 10 - Phục Hồi Vinh Hiển Chúa

31.08/2017

Nhưng thật như Ta hằng sống, vinh quang Ta sẽ tràn ngập đất. (Dân số ký 14:21)

Một người kính sợ Chúa sẽ run sợ trước Lời Ngài và sự hiện diện của Ngài.

Chương 10 - Phục Hồi Vinh Hiển Chúa
Chương 11 - Khả Năng Nhìn Thấy Xem Video
Chương 11 - Khả Năng Nhìn Thấy

04.09/2017

 

Ôi, nếu lòng họ cứ kính sợ Ta và luôn vâng giữ mọi điều răn Ta, họ và con cháu họ sẽ được phước mãi mãi! (Phục truyền 5:29)

Sự kính sợ Chúa sẽ giữ chúng ta không thoả hiệp với lẽ thật của Chúa để trục lợi.

Chương 11 - Khả Năng Nhìn Thấy
Chương 12 - Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển Xem Video
Chương 12 - Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển

04.09/2017

Nhưng nếu họ quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được cất đi. (II Cô-rinh-tô 3:16)

Kính sợ Chúa là tin cậy Chúa. Tin cậy Chúa là vâng lời Chúa.

Chương 12 - Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển
Chương 13 - Làm Bạn Với Chúa Xem Video
Chương 13 - Làm Bạn Với Chúa

04.09/2017

Bí quyết của Chúa dành cho người kính sợ Ngài. Ngài tỏ cho họ biết giao ước Ngài. (Thi thiên 25:14)

Sự kính sợ thánh sẽ trao cho Chúa một vị trí vinh hiển, tôn trọng, tôn kính, tạ ơn, ngợi khen và hàng đầu mà Ngài đáng được như vậy.

Chương 13 - Làm Bạn Với Chúa
Chương 14 - Được Phước Vì Kính Sợ Chúa Xem Video
Chương 14 - Được Phước Vì Kính Sợ Chúa

04.09/2017

Lời kết luận cho tất cả mọi điều bạn đã nghe ở trên đây là: hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh Ngài truyền, đó là tất cả đạo làm người. (Truyền đạo 12:13 - BCG)
 

Chương 14 - Được Phước Vì Kính Sợ Chúa
Chương 2 - Vinh Hiển Mang Lại Biến Đổi Xem Video
Chương 2 - Vinh Hiển Mang Lại Biến Đổi

30.08/2017

Vì ai ở trên trời có thể so sánh cùng Chúa? Có ai trong vòng các thần giống như Chúa? Là Đức Chúa Trời đáng kinh sợ giữa hội đồng các thánh; là Đấng vĩ đại và kinh hoàng hơn tất cả những kẻ chung quanh Ngài. (Thi thiên 89:6-7)

Chúng ta càng hiểu về sự vĩ đại của Chúa ... chúng ta càng có khả năng kính sợ Ngài.

Chương 2 - Vinh Hiển Mang Lại Biến Đổi
Chương 3 - Bài Giảng Của Vũ Trụ Xem Video
Chương 3 - Bài Giảng Của Vũ Trụ

30.08/2017

Linh hồn tôi khát khao Chúa, thể xác tôi mong ước Ngài ... Để chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang Ngài. (Thi thiên 63:1-2)

Trước khi vinh hiển của Chúa ngự đến, trước tiên phải có trật tự thiên thượng.

Chương 3 - Bài Giảng Của Vũ Trụ
Chương 4 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 1 Xem Video
Chương 4 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 1

30.08/2017

Vì Đức Chúa Trời là Đấng đã phán: Ánh sáng, hãy chiếu ra từ nơi tối tăm, cũng là Đấng đã soi sáng tấm lòng chúng tôi để đem đến cho chúng tôi ánh sáng hiểu biết về vinh quang của Đức Chúa Trời trên mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu. (II Cô-rinh-tô 4:6)

Chúng ta đừng mong sẽ được cho bước vào sự hiện diện của Ngài với thái độ bất kính.

Chương 4 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét - Phần 1
Chương 6 - Đền Thánh Mới Xem Video
Chương 6 - Đền Thánh Mới

30.08/2017

Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống như Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ ở và đi lại giữa họ." (II Cô-rinh-tô 6:16)

Nếu bạn muốn lời ngợi khen của con người thì bạn sợ con người. Nếu bạn sợ con người thì bạn sẽ hầu luỵ con người - vì bạn sẽ hầu luỵ điều mà bạn sợ.

Chương 6 - Đền Thánh Mới
Chương 7 - Của Lễ Bất Kính Xem Video
Chương 7 - Của Lễ Bất Kính

30.08/2017

Nhưng như Đấng kêu gọi anh chị em là thánh, anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống mình. Vì Kinh Thánh chép rằng: "Các ngươi phải thánh, vì ta là thánh." (I Phi-e-rơ 1:15-16)

Vinh hiển Chúa càng bày tỏ lớn lao thì sự phán xét càng nghiêm trọng hơn và mau chóng hơn.

Chương 7 - Của Lễ Bất Kính
Chương 8 - Trì Hoãn Phán Xét Xem Video
Chương 8 - Trì Hoãn Phán Xét

30.08/2017

Vì tất cả chúng ta đều phải ra trước toà án Chúa Cứu Thế để mỗi người sẽ nhận phần của mình, tuỳ theo những điều thiện, điều ác mình đã làm khi còn ở trong thân xác. (II Cô-rinh-tô 5:10)

Vị trí quá khứ hay hiên tại của chúng ta không phải là vị trí mà chúng ta nhắm tới trong tương lai! Chúng ta phải ngước mắt lên chân trời và mong đợi sự vinh hiển sắp xảy ra của Ngài!

Chương 8 - Trì Hoãn Phán Xét
Lời Giới Thiệu | Kính Sợ Chúa Xem Video
Lời Giới Thiệu | Kính Sợ Chúa

31.08/2017

Kính sợ Chúa là nền tảng chắc chắn, là chìa khoá mở kho báu về ơn cứu rỗi, ơn khôn ngoan và tri thức.

Bạn có nghĩ Vua của các vua và Chúa của các chúa sẽ đến thăm viếng một nơi mà Ngài không được tôn trọng và kính sợ không?

Lời Giới Thiệu | Kính Sợ Chúa
Lời Kết Xem Video
Lời Kết

04.09/2017

Điều gì thiếu mất trong hội thánh của bạn, lời cầu nguyện của bạn và đời sống riêng của bạn?

Điều gì giúp cho mối quan hệ của bạn với Chúa sâu nhiệm hơn?

Điều gì làm cho đời sống bạn có mục đích hơn và tập trung hơn?

Lời Kết
Top