CÂU CHUYỆN HÔN NHÂN

 Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 2 Xem Video
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 2

06.09/2017

- Sự vấp phạm
- Phóng thích những tổn thương
- Mở lòng bạn ra
- Giới hạn của tha thứ

Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 2
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 1 Xem Video
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 1

02.01/2019

Trong vườn, Thượng Đế trồng các loại cây đẹp đẽ, sinh quả ngon ngọt. Chính giữa vườn là cây sự sống và cây lương tâm (biết phân biệt thiện ác). (Sáng thế 2:9)

Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 1
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 2 Xem Video
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 2

06.09/2017

- Khi câu chuyện của bạn bị chất vấn
- Trở lại vườn địa đàng

Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 2
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 3 Xem Video
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 3

06.09/2017

- Nguồn gốc Hôn nhân
- Chúa Giê-su nghĩ gì?
- Tại sao Chúa quan tâm đến li dị?

Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 3
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 4 Xem Video
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 4

06.09/2017

- Một tấm lòng mới
- Ngoại lệ
- Tôi có bị kẹt cứng không?

Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 4
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 5 Xem Video
Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 5

06.09/2017

- Tính rộng mở của hôn nhân
- Chuyện không dễ chút nào
- Đính ước hay giao ước
- Cây sự sống hay cây sự chết?

Chương 1 - Kế Hoạch Nguyên Thuỷ - Ngày 5
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 1 Xem Video
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 1

06.09/2017

Chuẩn bị cho một sự kiện hay mục tiêu nào đó bằng cách xử lý trước những ngăn trở trong tiến trình này.
- Khởi đầu của chúng tôi
- Lời thề của tôi
- Không nuôi hận thù
- Bài học rút ra từ câu chuyện
- Lời khuyên về việc lạm dụng

Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 1
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 3 Xem Video
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 3

06.09/2017

- Tranh chiến: câu chuyện của John
- Tranh chiến: câu chuyện của Lisa
- Nỗi sợ

Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 3
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 4 Xem Video
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 4

07.08/2017

- Những rủa sả trong gia đình
- Câu chuyện bẻ gãy những rủa sả trong gia đình

Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 4
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 5 Xem Video
Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 5

06.09/2017

- Kiểm soát của bố mẹ vợ / chồng
- Những mong ước hão huyền
- Đến lượt bạn

Chương 3 - Chuẩn Bị Hành Động - Ngày 5
Chương 4 - Hãy Đứng Lên Xây Lại - Ngày 2 Xem Video
Chương 4 - Hãy Đứng Lên Xây Lại - Ngày 2

06.09/2017

- Đầy dẫy Thánh Linh
- Danh tính và vai trò
- Uy quyền khác nắm quyền

Chương 4 - Hãy Đứng Lên Xây Lại - Ngày 2
Chương 4 - Hãy Đứng Lên Xây Lại - Ngày 3 Xem Video
Chương 4 - Hãy Đứng Lên Xây Lại - Ngày 3

06.09/2017

- Người chồng: tôn trọng vợ
- Đầu của Hôn nhân
- Người tôi tớ lãnh đạo

Chương 4 - Hãy Đứng Lên Xây Lại - Ngày 3
Chương 4 - Hãy Đứng Lên Xây Lại - Ngày 4 Xem Video
Chương 4 - Hãy Đứng Lên Xây Lại - Ngày 4

06.09/2017

- Người vợ: ủng hộ chồng
- Gánh nặng làm lãnh đạo

Chương 4 - Hãy Đứng Lên Xây Lại - Ngày 4
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 2 Xem Video
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 2

06.09/2017

- Câu chuyện của Lisa
- Phục hồi đời sống tình dục bị đổ vỡ

Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 2
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 3 Xem Video
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 3

06.09/2017

- Câu chuyện của John
- Buồn theo ý Chúa
- Phim ảnh khiêu dâm và sự thân mật

Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 3
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 4 Xem Video
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 4

06.09/2017

- Canh giữ tấm lòng
- Khải tượng về sự thánh khiết

Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 4
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 5 Xem Video
Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 5

06.09/2017

- Các mùa của tình dục
Mùa xuân: Thập niên thứ nhất
Mùa hè: Thập niên thứ hai
Mùa thu: Thập niên thứ ba
Mùa đông: Những năm tháng còn lại
- Những lời khuyên thực tế

Chương 5 - Sự Thân Mật - Ngày 5
Chương 6 - Hãy Bắt Đầu Trở Lại - Ngày 3 Xem Video
Chương 6 - Hãy Bắt Đầu Trở Lại - Ngày 3

06.09/2017

- Ngôn ngữ yêu thương
- Chịu ở dưới cùng sứ mạng

Chương 6 - Hãy Bắt Đầu Trở Lại - Ngày 3
Top