AFFABEL - CỬA SỔ CỦA CÕI ĐỜI ĐỜI

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 1 Xem Video
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 1

18.03/2019

Trong những quyển sách mà John Bevere đã từng viết, thì quyển sách sống hướng tới cõi đời đời có ảnh hưởng đến ông sâu sắc nhất. TẠI SAO? Không lâu nữa thì ông sẽ 70, 80 tuổi. Nhưng bây giờ, ông đã hướng về cõi đời đời.

Dụ ngôn Affabel không chỉ là một câu chuyện mà nó còn là một cái nhìn về cuộc sống của bạn và đó cũng là cách bạn sử dụng thời gian của mình và nó ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của bạn.

Và bây giờ đến lúc đánh thức tâm hồn của bạn qua những âm thanh diệu kỳ để đưa bạn đến không gian và thời gian khác.

AFFABEL - CỬA SỔ CỦA CÕI ĐỜI ĐỜI

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 1
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 2 Xem Video
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 2

18.03/2019

Sau lễ tốt nghiệp, mỗi học sinh của trường Endel sẽ được giao một sứ mạng cụ thể và một khoản tiền đã được chính vua Jalyn định trước. Đây là bài thi Chức Quản Gia mà mỗi người sẽ phải khai trình.

Thầy Sageous đã căn dặn các học trò của mình: "Hãy khôn ngoan sử dụng trách nhiệm của các em, và đừng bao giờ quên thời gian cũng là một sự ủy thác. Hãy cẩn thận với các mưu kế của Dagon để kéo các em ra khỏi đường lối khôn ngoan của Jalyn...Và nhớ đừng bao giờ bỏ bê các buổi nhóm cộng đồng hàng tuần tại trường Endel."

5 năm đại diện của lớp (Lớp trưởng - Ích kỷ, Lớp phó - Ngã lòng, Trợ lý - Bị lừa dối, Nhân viên tài chính - Yêu thương, Thanh tra viên - Độc lập), một số người trong họ đã chiến thắng công việc của Dagon và can đảm đi theo Jalyn (một người có sự sầu thảm lớn, một người có quyền lực, một người giàu có, một người phản bội trơ trẽn, và một người có tình yêu thương lớn lao).

Bạn có đoán được người nào có được điều gì không?

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 2
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 3 Xem Video
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 3

18.03/2019

Các buổi nhóm hàng tuần rất quan trọng với việc xây dựng đời sống của nhau, khích lệ nhau giữ gìn đường lối của Jalyn. Nhân vật Ngã Lòng đã ngừng đến buổi nhóm hàng tuần tại trường mặc kệ những sự dạy dỗ của Jalyn. Cô không muốn giao du với những người giả hình.

Ngã Lòng vẫn xưng nhận sự trung thành với vua, nhưng lòng cô đã trở nên lạnh nhạt. Sâu xa bên trong, cô ta đổ lỗi cho Jalyn vì tất cả những gì chua chát trong cuộc đời của mình. Cô đã sống những ngày còn lại và bị những rễ đắng làm cho nghẹt ngòi.

Và rồi, một đêm kia ...

Vệ binh hoàng gia Affabel đến. Nhanh, yên lặng, bí mật. Đang lúc các công dân của Endel ngủ sâu, họ đem tất cả giáo viên và học sinh của trường Endel đi vào đêm đó.

Ngày phán xét đã đến gần ...

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 3
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 4 Xem Video
Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 4

18.03/2019

Sảnh phán xét, nơi chiến thắng khải hoàn mãnh liệt nhất, cũng là nơi thảm kịch đen tối nhất. Nơi bước vào Affabel. Cũng là nơi đi ra xứ Cô Đơn.

Tên của Độc Lập không có trong sách sự sống. Độc Lập có tội chọn bản chất gian ác., bị đem đến xứ Cô Đơn, để cả phần đời còn lại trong sự thống khổ của sự tối tăm hoàn toàn vô vọng và cô đơn.

Ích Kỷ tin và đầu phục quyền làm chúa của vua Jalyn. Tên của Ích Kỷ được tìm thấy trong Sách sự sống, và được ban cho tên mới là Không Khoe Khoang.

Điều gì sẽ xảy ra với Bị Lừa Dối, Ngã Lòng và Yêu Thương? Trong năm người đó, giờ còn 3 người phải đứng trước Jalyn.

Những điều dành sẵn cho Bị Lừa Dối, Ngã Lòng và Yêu Thương sẽ làm mỗi người họ sửng sốt đến tận tâm hồn và vang dội qua cõi đời đời của họ ... theo những cách khác nhau ...

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Phần 4
Top